Vrijdagmarkt Landsmeer
Meer kwaliteit voor uw geld
Marktcommissievergadering van 22 april 2013

 


Verslag van het overleg met de Marktcommissie Landsmeer

Datum: 22 april 2013

Locatie: Gemeentehuis Landsmeer

 

Aanwezig:

Gemeente Landsmeer

Dhr. F. Doting, voorzitter

Dhr. M. Al, marktmeester

 

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)

Dhr. G. Golsteijn

Bedrijfsbelangen Vereniging Landsmeer (BVL)

Dhr. G. Wals

Marktkooplieden

Dhr. B. Molenaar

Vertegenwoordiging van de marktbezoekers

Dhr. Mevrouw R. Lammers

 

 1. Opening

De heer Doting opent de vergadering om 9.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

Hij verplaatst punt 4 naar voren en stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de marktcommissie.

 

2. Mededelingen

 - Het 25 jarige bestaan van de markt is goed verlopen, alleen jammer dat de gemeente geen bijdrage kon/wilde geven voor koffie met gebak. Tevens jammer dat er geen opening is gedaan door de gemeente (burgemeester/wethouder).

- het blijkt moeilijk om de juiste persoon in het gemeentehuis te spreken omdat de baliemedewerker vaak niet precies weet wie er over gaat.

 

3. Verslag 23 juli 2012

 N.a.v. punt 3 (verankeringspunten): er moeten nu acties ondernomen worden om dit te regelen en niet er alleen maar over praten.

 

Het verslag wordt vastgesteld.

 

4. Introductie nieuwe voorzitter

 Verplaats naar de opening

 

5. De brief aan B&W

 De voorzitter neemt het ter harte en gaat voor verbetering

 

6. Geld reclamecommissie

 - Als het goed is, is het geld voor het 25 jarig bestaan overgemaakt.

- Geld overmaken per kwartaal wordt geregeld.

- Reclame geld is belangrijk en werkt goed ook in andere gemeente

 

7. Indeling markt

 - De wens blijft om de bloemenstal te verplaatsen naar de kopse kant van de markt. Hiermee wordt ook direct het aanzicht van de markt verbeterd.

-  Standplaatsenbeleid aanpassen op ook de steeg te betrekken bij markt gebied.

 

8. Vergadering marktkooplieden

 - Uitnodiging voor een vergadering (27 mei 2013).

- Nieuwe indeling voor de markt.

- Afspraken over de banners die geplaatst worden.

- Spreker namens de klanten.

-Spreker namens de CVAH.

 

9. Rondvraag

 Individueel allemaal goede kooplieden, maar opereren niet goed als colectief, moet ook op de vergadering van de marktkooplieden aan de orde komen.

- Frisdrank verkoop – staat niet expliciet in vergunning, maar zal geen punt van worden gemaakt.

- Veel personeel van de winkels parkeren hun auto’s bij de markt. Gerrit Wals zal dit ook aan de orde stelen binnen de BVL (blauwe zone).

 

10. Sluiting

 De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.40 uur

 

Actielijst

 

Nummer

Actiepunt

Door

01

Frnituren kompas

GW

02

Uitbetaling reclamegelden 2013 per kwartaal

MA

03

Brief met aankondiging vergadering van 27 mei ‘13

MA

04

Ankers

MA/FD

05

Standplaatsenbeleid (steeg erbij betrekken)

MA/FD

 

 

 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 4 november 2013, om 09.30 uur in het gemeentehuis Landsmeer.